Thông tin pháp lý

Thông tin Pháp lý Công ty Quảng cáo F3

  • Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ F3 VIỆT NAM
  • Tên bằng tiếng nước ngoài: F3 VIETNAM COMMERCIAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY.
  • Mã số Doanh nghiệp: 0106882369
  • Đăng ký lần đầu: ngày 18 tháng 06 năm 2015
  • Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Châu, Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Người đại diện theo pháp luật: (Ông) Hoàng Văn Long
  • Chức danh: Giám đốc
  • Điện thoại: 0976987555
  • Ngành nghề chính: Quảng cáo

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp