Tuyên bố bản quyền

Tuyên bố Bản quyền Website

Mọi quyền đối với Website https://quangcaof3.vn đều thuộc sở hữu của Quảng cáo F3 và do Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư F3 Việt Nam làm chủ quản.

Chúng tôi là chủ sở hữu Website này và bảo lưu toàn bộ những quyền sau đây:

Logo và thương hiệu

Logo nhận diện thương hiệu Quảng cáo F3 được thiết kế với bố cục, màu sắc mang nội dung, ý nghĩa tượng trưng cho ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Có giá trị nhận diện thương hiệu của Công ty Quảng cáo F3.

Mọi thiết kế và yếu tố nhận diện thương hiệu Quảng cáo F3 đều đã đăng ký và được cấp giấy chứng nhận bảo hộ của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư F3 Việt Nam.

Mọi sao chép, sử dụng mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi đều được coi là vi phạm pháp luật.

Sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm bởi những ràng buộc luật pháp bản quyền tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Logo thương hiệu Quảng cáo F3

Quyền đối với hình ảnh sử dụng trên website

Mọi hình ảnh trên website được ghi rõ nguồn.

Nếu không có nguồn nghĩa là chúng được tạo ra và là tài sản được sở hữu bởi Quảng cáo F3.

Mọi hành vi sao chép, sử dụng mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi đều được coi là vi phạm và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm bởi những ràng buộc luật pháp bản quyền tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Quyền sử dụng hình ảnh trên Website
Quyền sử dụng hình ảnh trên Website

Quyền đối với tất cả phần chữ trên website

Mọi bài viết, mọi phần chữ trên website và cấu trúc của chúng được tạo ra và sở hữu bởi Quảng cáo F3.

Chúng tôi luôn tôn trọng sự sáng tạo trong tất cả công việc và chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự tôn trọng từ tất cả đối tác, khách hàng và những người xem trang web.

Mọi hành vi sao chép, sử dụng tất cả bài viết, phần chữ trên website Quảng cáo F3 mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi đều được coi là vi phạm.

Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm bởi những ràng buộc luật pháp bản quyền tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nếu bạn muốn sở hữu một nội dung tốt, hãy sử dụng một dịch vụ chuyên nghiệp.

Bản quyền sử dụng chữ trên Website
bản quyền sử dụng chữ trên website

Đối với tài liệu của Khách hàng và Đối tác

Chúng tôi cam kết không trao đổi, mua bán hoặc phân tán, sử dụng các tài liệu của Quý khách hàng và Đối tác như các logo, tài liệu, hình ảnh hoạt động…

vào các mục đích tư lợi hoặc làm ảnh hưởng xấu tới danh tiếng và công việc kinh doanh của Quý Khách hàng và Đối tác.

Nếu có, chúng tôi chỉ sử dụng các hình ảnh của Quý Khách hàng và Đối tác như một chứng nhận là chúng tôi đã phục vụ Khách hàng và Đối tác,

và tuyệt đối những hình ảnh đó sẽ không làm tổn hại đến các bạn.

Tài liệu của khách hàng và đối tác
tài liệu của khách hàng và đối tác

Mọi thông tin chi tiết khác xin Quý khách vui lòng liên hệ với Quảng cáo F3